ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met het behalen van de ISO certificering volgt Coöperatie BQR-Zorg zeven principes (goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling) die breed gedragen zijn in de hele sector. Dit is een instrument om de organisatie zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Coöperatie BQR-Zorg onderschrijft de governancecode (versie 2017) en hanteert de richtlijnen in de structuur van toezicht.