ISO 9001:2015

Coöperatie BQR-Zorg u.a. ISO 9001:2015 gecertificeerd. Met dit certificaat maakt Coöperatie BQR-zorg u.a. aantoonbaar dat zij:

• het vermogen heeft om consequent te voorzien in diensten die voldoen aan de eisen van de cliënt en van toepassing zijn op wet- en regelgeving;
• kansen faciliteert om de cliënttevredenheid te verhogen;
• risico’s en kansen oppakt in verband met haar context en doelstellingen;
• het vermogen heeft te voldoen aan gespecificeerde eisen om een kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen.

Resultaat:

• Met behulp van procesbenadering kan Coöperatie BQR-zorg u.a. haar processen en de desbetreffende interacties plannen;
• Met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus bewerkstelligt Coöperatie BQR-zorg u.a. dat haar processen over afdoende middelen beschikken en op een toereikende wijze gemanaged worden, dat verbeterkansen vastgesteld worden en dat daar iets mee gedaan wordt.
Om consequent te kunnen voldoen en ingaan op de eisen van toekomstige behoeften en verwachtingen is coöperatie BQR-zorg u.a. bezig verschillende vormen van verbetering in te voeren in aanvulling op correctie en continue verbetering zoals innovatie en reorganisatie.

Download hier het certificaat.