Begeleiding & Coaching

Begeleiding
Hoofddoel van begeleiding is het bevorderen en/of in stand houden van de zelfredzaamheid van de cliënt. Begeleiding individueel richt zich voornamelijk op alles wat de maken heeft met het structureren van de dag/week. De begeleiding is gericht op de persoonlijke thuissituatie, waarin ook (indien nodig) het gezin en leefomgeving nauw worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan het structureren en organiseren van het huishouden, boodschappen doen, het afhandelen van post en het ordenen van administratie. Daarnaast begeleiden ZZP-ers van BQR-Zorg ook bij de integratie in de samenleving en sociale participaties bij dreigend isolement.

De ZZP-ers proberen de cliënten te stimuleren en/of te activeren om op een gegeven moment deze taken geheel zelfstandig uit te voeren.

Coaching
Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van coaching. Gezinscoaching, bij het begeleiden en coachen van gezinsstructuur en ondersteuning bij het opvoeden, coaching op het gebied van rouwverwerking.