De coöperatie

Coöperatie BQR-Zorg U.A. is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig (samen-)werken. Deze coöperatievorm is bij uitstek geschikt voor zelfstandige professionals (zzp’ers) in de zorg. De leden leveren gezamenlijk binnen de coöperatie zorg. Voor de cliënt heeft dat als voordeel dat hij/zij één of twee aanspreekpunten heeft en dat hij meer zekerheid heeft over de te leveren zorg. 

Leden van Coöperatie BQR-Zorg (als natuurlijke persoon, niet als rechtspersoon) werken ook voor andere opdrachtgevers om te worden beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Coöperatie BQR-Zorg U.A. maakt gebruik van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst om arbeidsrelaties tussen de coöperatie en de leden te voorkomen.

De leden hebben stemrecht binnen de coöperatie en daarnaast kunnen de leden in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt. Een ondernemerscoöperatie is een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingsverbanden.

Het bestuur bepaalt de doelen en de strategie van BQR-Zorg uitmondend in een beleidsplan en de begroting. Aan de hand van het jaarverslag en een bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot missie, visie, ambities en strategie van de coöperatie. Hierbij hoort de ontwikkeling en positionering van de BQR-Zorg en haar thema’s.