Klachtenregeling en geschilleninstantie

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) uit 2016 is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen. Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten. Coöperatie BQR-Zorg U.A. (en alle leden) zijn aangesloten bijeen onafhankelijke klachtenregeling en geschilleninstantie. De onafhankelijke klachtenregeling en geschilleninstantie heeft de taak de klacht of het geschil te begeleiden en tot een oplossing te brengen. Het oordeel van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Ondanks dat de aangesloten leden (zelfstandige zorgverleners) van BQR-Zorg hun uiterste best doen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat een cliënt (of diens naaste/mantelzorger) niet tevreden is. In drie stappen wijzen wij u de weg:
1. Ga in gesprek met de betreffende zorgverlener (of indien u dat niet wenst kunt u direct contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris, klik hier).
2. Komt u er samen niet uit, dan is de klachtenfunctionaris de volgende stap. Deze is onafhankelijk en probeert samen met u middels bemiddeling tot een oplossing te komen. U kunt contact opnemen met Stichting Klachtenregeling.nl.
3. Als voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, dan is de stap naar een geschilleninstantie een logisch vervolg. Klik hier voor de werkwijze. Verder schakelt u ook de geschilleninstantie in als een zorgverlener niet binnen 3 maanden na het voorleggen van de klacht de klacht heeft afgehandeld. De wetgeving gaat er in dit geval er dan van uit dat de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt is afgehandeld.

Om het u eenvoudig te maken staan hieronder de gegevens van de betreffende klachtenfunctionaris:
Een klacht indienen bij Stichting Klachtregeling kan door hier te klikken of te bellen
met 085 20 17 028.

Uiteraard kunt u altijd eveneens contact opnemen met de Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie BQR-Zorg: I.J.D. Querner, bereikbaar op 06 10 00 45 94 of via info@bqr-zorg.nl.