Missie & Visie

Missie BQR-Zorg
De ambitie van BQR-Zorg is om professionele zorg te bieden waarbij zorgvragers met een zorgvraag zo plezierig mogelijk kunnen leven en een kwalitatief waardig leven ervaren wat past in de situatie; zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en regie houden over hun eigen leven.

Voor de wijkverpleging ligt er een grote opgave. De vergrijzing, de toenemende zorgvraag, de kortere ligduur in het ziekenhuis en de tendens om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen, doen een groot beroep op wijkverpleging. Een beroep op wijkverpleging die niet alleen individuele zorg verleent, maar die ook aandacht heeft voor de leef-, woon- en werksituatie van de cliënt en samenwerkt om maatschappelijke gezondheidsproblemen gericht aan te pakken. Een wijkverpleging die door zorg en preventie te combineren, multidisciplinair aan een doelmatige aanpak werkt voor het behoud en de versterking van de gezondheid van de cliënt.
De wijkverpleging heeft hierbij als natuurlijke partner de huisarts, die dagelijks een groot aantal cliënten spreekt en klachten behandelt. Huisartsen zijn vaak overbelast door de grote hoeveelheid individuele zorgvragen in hun spreekkamer en hebben grote behoefte aan de nabijheid van verpleegkundigen en verzorgenden die met aandacht voor de leefsituatie kunnen zorgdragen voor versterking van de zelfredzaamheid thuis. Ook voor de apotheker, de paramedici en de behandelend specialist speelt wijkverpleging een belangrijke rol om een goede uitvoering van de medische behandeling te bevorderen en de cliënt weer op de been te helpen. Wijkverpleging draagt eraan bij dat mensen na een behandeling sneller thuiskomen om te herstellen.
Wijkverpleging heeft samengevat een sleutelpositie in een gezondheidszorg die vanuit een maatschappelijk perspectief werkt aan doelmatige preventie en zorg voor gezondheidsvragen van de mensen in hun wijk, dorp of regio.

Visie BQR-Zorg
BQR-Zorg is een thuiszorgorganisatie die de zorgvrager en de omgeving centraal stelt. Door deze werkwijze kan de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener opgebouwd worden, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. BQR-Zorg is opgericht door hulpverleners die vinden dat het beter kan en moet in de thuiszorg. Onze indicatiesteller (HBO5) stelt samen met de zorgvrager een zorgplan op. Deze wordt geheel op maat gemaakt, waarbij de zorgvrager nauw betrokken blijft bij de uitvoering hiervan. Regelmatig vragen wij hoe zorgvragers onze zorg ervaren, want onze ‘ cyclische’ zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de zorgvrager.

BQR-Zorg levert meerwaarde aan het begrip thuiszorg door hoge kwaliteit, professionele zorg en hulp te bieden. BQR-Zorg onderscheidt zich door met een vast klein team van zorgverleners te werken. Door het leveren van ‘cyclische zorg’ krijgt de zorgvrager structuur, zorg-, controle- en evaluatiemomenten waarbij, de zorgvrager een gelijkwaardige zorgrelatie kan opbouwen met de zorgverlener wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Kwalitatief goede zorg kenmerkt zich bij BQR-Zorg dat er een wederkerige relatie is tussen zorgverlener en de zorgvrager waarbij aandacht, zorgzaamheid en zorgvuldigheid centraal staat. Aanvullende kernwaarden bij deze relatie zijn: generalistisch, persoonsgericht, continu en in de nabijheid van de cliënt op basis van een vertrouwen en gelijkwaardigheid. Alle zzp’ers van BQR-Zorg zijn professionals met de vereiste kwalificaties en nodige werkervaring.

BQR-Zorg vindt dat goede zorg belangrijk is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij kijken wat WEL mogelijk is want, ‘geen brug te ver voor BQR’.