Missie & Visie

Missie BQR-Zorg
De ambitie van BQR-Zorg is om professionele zorg te bieden waarbij zorgvragers met een zorgvraag zo plezierig mogelijk kunnen leven en een kwalitatief waardig leven ervaren wat past in de situatie; zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en regie houden over hun eigen leven.

Visie BQR-Zorg
BQR-Zorg is een thuiszorgorganisatie die de zorgvrager en de omgeving centraal stelt. BQR-Zorg is opgericht door hulpverleners die vinden dat het beter kan en moet in de thuiszorg. Onze zorgmanager stelt samen met de zorgvrager een zorgplan op. Deze wordt geheel op maat gemaakt, waarbij de zorgvrager nauw betrokken blijft bij de uitvoering hiervan. Regelmatig vragen wij hoe zorgvragers onze zorg ervaren, want onze zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de zorgvrager.

BQR-Zorg levert meerwaarde aan het begrip thuiszorg door hoge kwaliteit, professionele zorg en hulp te bieden tegen concurrerende tarieven. BQR-Zorg onderscheidt zich ten opzichte van haar concurrentie door met een vast klein team van zorgverleners te werken. Hierdoor krijgt de zorgvrager meer structuur, zorg- en controlemomenten waarbij, de zorgvrager een zorgrelatie kan opbouwen met de zorgverlener wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Kwalitatief goede zorg kenmerkt zich bij BQR-Zorg dat er een wederkerige relatie is tussen zorgverlener en de zorgvrager waarbij aandacht, zorgzaamheid en zorgvuldigheid centraal staat. Alle zzp’ers van BQR-Zorg zijn professionals met de vereiste kwalificaties en nodige werkervaring.

BQR-Zorg vindt dat goede zorg belangrijk is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij kijken wat WEL mogelijk is want, ‘geen brug te ver voor BQR’.