Palliatieve zorg aan huis

Coöperatie BQR-Zorg u.a. biedt palliatieve (terminale) zorg aan huis, zorg voor mensen die niet meer herstellen van hun ziekte. Behoud van kwaliteit van leven, ook tot op het laatste moment, is ons doel.

De palliatieve zorg laten wij zo goed mogelijk overeenstemmen met de thuissituatie, zodat er zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor de cliënt, mantelzorgers en naasten. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee cliënten te maken hebben, maar er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die zich bij de cliënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal.

Deze intensieve zorg thuis wordt gegeven door professionals die daardoor ook de mantelzorger kunnen ontlasten. Wij werken met kleine teams, zodat de cliënt altijd vertrouwde gezichten om zich heen heeft. Alle professionals binnen Coöperatie BQR-Zorg u.a. zijn zelfstandigen met de vereiste kwalificaties en de nodige werkervaring.

Onze palliatieve zorg is maatwerk. Bij aanvang van de zorg en tijdens de zorg stemt onze wijkverpleegkundige (minimaal HBO5) met de cliënt en naasten af welke zorg nodig is. Het kan zijn dat er zorg ingezet wordt voor een aantal zorgmomenten per dag,  of dat we 's nachts aanwezig zijn of dat er een zorgverlener 24 uur per dag aanwezig is. Wij onderzoeken altijd eerst welke inzet van professionele zorg, mantelzorgers, vrijwilligers  en andere oplossingen nodig zijn om passende, kwalitatieve en veilige zorg te kunnen leveren. De zorg wordt altijd vastgelegd in een zorgplan en de daarbij behorende indicatie van zorg.

Om de kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen waarborgen is Coöperatie BQR-Zorg u.a. aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Provincie Groningen. Het kwaliteitskader palliatieve zorg zijn, zoals opgesteld door het Netwerk Palliatieve Zorg conform de landelijke richtlijnen palliatieve zorg en de richtlijnen van de zorgverzekeraars, geïmplementeerd in de werkprocessen van Coöperatie BQR-Zorg u.a.. Meer informatie omtrent Netwerk Palliatieve Zorg vindt u op http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/groningen.