Preventie

Preventie
Preventie richt zich op zowel individuele preventie als op de fysieke en sociale omgeving om positieve gezondheidsuitkomsten in een regio/wijk te bereiken.
Waar het gaat om wijkgerichte preventie heeft de wijkverpleegkundige een centrale positie in het team. Ze zet niet alleen het eigen team met verschillende competenties in, maar opent ook de toegang tot het lokale (net)werkgebied door de inzet van andere disciplines en/of ondersteuningsvormen. De wijkverpleegkundige stimuleert zorggebruikers en omwonenden om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het bevorderen en in stand houden van goede gezondheid.
De wijkverpleegkundige biedt samen met andere zorg- en ondersteuningspartners een continuüm aan preventieve, curatieve en rehabiliterende zorgverlening. De aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat zorg gericht op het individu, het gezin (directe omgeving van het individu) en de groep bijdraagt aan gezondheidsuitkomsten voor de totale bevolking. De wijkverpleegkundige kijkt breed naar de werk- en leefsituatie en werkt multidisciplinair en multi sectoraal, dat wil zegen dat er ook samengewerkt kan worden met de ketenpartners.
De wijkverpleegkundige is samen met de andere zorgverleners en ondersteuners in het werkgebied, een partner voor organisaties binnen het sociale domein en kan inzicht bieden in wijk gebonden gezondheids- en welzijnsvragen. De wijkverpleegkundige kan tevens bijdragen aan preventieve maatregelen en voorzieningen die nodig blijken te zijn.