Privacy en geheimhouding

Binnen BQR-Zorg hebben alle medewerkers te maken met een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze alleen over de zorg mogen spreken met de mensen die bij u betrokken zijn (uw contactpersoon, huisarts, medisch specialist). Hier dient u ook toestemming voor te geven, alvorens er over gecommuniceerd mag worden. Dit geldt ook voor uw persoonlijke gegevens.

U kunt hier verder over lezen in het privacyreglement. U hebt het recht om uw gegevens in te zien en om deze zo nodig te verbeteren. En u heeft het recht om te weten wie inzage heeft in uw gegevens.

Als u thuiszorg ontvangt, blijft uw dossier bij u thuis achter.