Verzorging & Verpleging

Verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van de zorg door de zorgaanbieder bij mensen met een beperking of een aandoening. Daarnaast behoort ook het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren tot de persoonlijke verzorging.
Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Denkt u hierbij aan:

  • Het wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen;
  • De zorgvrager uit en in bed helpen of ondersteunen hierbij;
  • Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen;
  • De zorgvrager hulp bieden bij het eten en drinken;
  • Klaarzetten en toedienen van medicijnen;
  • Enzovoort.

Verpleging
Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om wondverzorging, geven van injecties, en advies over het omgaan met ziekte.
Het doel van verpleging:
Uitvoeren van verpleegkundige handelingen met het oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening, waaronder verlichting van lijden en ongemak. Deze verpleging houdt verband met een somatische aandoening of een lichamelijke handicap.