Verzorging & (wijk)verpleging

Verzorging
Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van de zorg door de zorgaanbieder bij mensen met een beperking of een aandoening. Daarnaast behoort ook het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren tot de persoonlijke verzorging.
Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Denkt u hierbij aan:

  • Het wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen;
  • De zorgvrager uit en in bed helpen of ondersteunen hierbij;
  • Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen;
  • De zorgvrager hulp bieden bij het eten en drinken;
  • Klaarzetten en toedienen van medicijnen;
  • Enzovoort.

(Wijk)verpleging
(Wijk)verpleging wordt uitgevoerd door een team van verpleegkundigen en verzorgenden met verschillende competenties die passen bij de vraag van de cliënt. Binnen het team vindt coördinatie van zorg, casuïstiekbespreking, collegiale uitwisseling, reflectie en kwaliteitsontwikkeling plaats. In het team wordt geleerd uit de praktijk en van gespecialiseerde collega’s in het (net)werkgebied. In het team wordt aandacht besteed aan relationele, professionele en organisatorische kwaliteit. Gebruik wordt gemaakt van casuïstiek, richtlijnen en kwaliteitsinformatie uit informatiesystemen.