Zelfstandige zorgverleners

Dina Boudewijn

Tineke Dalstra

Gea Dijkstra

Wilma Dol

Joke Douma

Marieke Eebes

Gina Gritter

Marie Hölscher

Lily Huinink

Joke Jeninga

Yvon Koekendaal

Jan Krijnen

Selma Lewering

Gré Mulder

Anneke Nijman

Ada Meerse

Koos Middendorp

Ingrid Nuus

Magda Oudshoorn

Johan Poort

Leen Postma

Betty Romkema

Rianne Schortinghuis

Ariëtte Seijbel

Karin van der Touw

Dimitry Velthuijsen

Anneke van der Velde

René de la Vieter

Titia Vriesema

Sibo van der Zweep