Zorg nodig?

Coöperatie BQR-Zorg u.a. is een thuiszorgorganisatie met als werkgebied de 3 noordelijke provincies in Nederland. Wij leveren een integraal zorgaanbod van verpleging en verzorging waaronder 24-uurs zorg, palliatieve terminale zorg. Ook leveren wij professionele individuele thuiszorg aan cliënten met een complexe zorgvraag. Hierdoor kan de cliënt een kwalitatief waardig leven in eigen omgeving ervaren, zich veilig blijven voelen in een situatie waarbij de kwaliteit en continuïteit van zorg gewaarborgd is en overbelasting van de mantelzorg voorkomen wordt.

Coöperatie BQR-Zorg onderscheidt zich door met een klein vast team hoogwaardige individuele zorg te leveren. Ook regelen wij alle andere zaken zoals indicatie en zorgplan. Voor de vaststelling van de zorg wordt er gebruikt gemaakt van de normenkader voor indicatiestelling zoals deze is opgesteld door de V&VN door een (wijk)verpleegkundige met minimaal HBO niveau 5. Op deze manier zorgen we er voor dat u de zorg krijgt die u verdient. We werken ‘cyclisch’ dat wil zeggen dat we veranderingen signaleren en daarop anticiperen, zodat de zorgverlening – zo nodig – tijdig kan worden aangepast. De zorgverleners houden zich bezig met hoogwaardige individuele zorg terwijl de administratieve zaken door een kwaliteitsmanager worden bijgehouden. Door deze werkwijze kan de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener opgebouwd worden, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Kernwaarden bij deze relatie zijn: generalistisch, persoonsgericht, continu en in de nabijheid van de cliënt op basis van een vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Bij BQR-Zorg is erg veel mogelijk. Iedereen wil graag in zijn of haar eigen veilige en vertrouwde omgeving blijven wonen. Bij BQR-Zorg is dit mogelijk. Heeft u hulp nodig bij de ondersteuning van de dagelijkse dingen? We werken met professionals die gekoppeld worden aan u als cliënt, iedere professional heeft zijn eigen kennis en bekwaamheid, waardoor de zorg die u ontvangt bij u aansluit.

Coöperatie BQR-Zorg u.a. beschikt over een formeel vereiste toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Wij hebben hiervoor aantoonbaar onze kwaliteitscertificaten behaald (toetsing door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en toetsing door Kiwa inzake ISO 9001:2015). Eveneens zijn de beoordelingen over Coöperatie BQR-Zorg u.a op Zorgkaart Nederland door (nabestaanden van) cliënten zeer positief.