‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Klachten en geschillen

Ontevreden, wat nu?

Samen met onze collega’s zetten we ons bij BQR-Zorg in om kwalitatief goede zorg te verlenen. Toch is het mogelijk dat u soms niet helemaal tevreden bent. We raden u aan daar niet mee rond te blijven lopen maar dit als klacht aan ons te melden. Hieronder leest u hoe dat kan. Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.

Klachtopvang

  • U bespreekt uw klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Hieronder geven we een aantal aandachtspunten die hierbij van belang kunnen zijn:
  • reageer zo snel mogelijk;

wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren uw klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;

  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  •  u kunt natuurlijk altijd iemand meenemen om te ondersteunen.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weggenomen of wilt u deze stap overslaan? In dat geval kunt u terecht bij  onze externe klachtenfunctionaris. Deze kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan ook meer vertellen over de klachtenprocedure. De externe klachtenfunctionaris kunt u bereiken op:

Klachtenfunctionaris BQR-Zorg
Antwoordnummer 570
4200 WB  GORINCHEM
Telefoon 0183-682829
klachten@cbkz.nl

Behandeling door de geschilleninstantie?

Hoewel het onze voorkeur heeft dat uw onvrede via klachtopvang of door inzet van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, kan het soms nodig zijn om een klacht voor te leggen aan een door de minister erkende en onafhankelijke geschilleninstantie. BQR-Zorg is hiervoor geregistreerd bij de Geschilleninstantie Kleinschalige Zorgaanbieders (voor contactgegevens zie www.klachtenregeling.nl).

Geheimhouding

Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van de klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over de klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Wilt u een exemplaar per post, dan zenden we u dat gratis toe.