‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg heeft onze voortdurende aandacht:
 • Coöperatie BQR-Zorg u.a. is ISO 9001:2015 gecertificeerd;
 • We volgen de Handreiking Palliatieve Zorg Thuis van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland (VenVN);
 • We volgen de Handreiking Normenkader voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving (VenVN);
 • We zijn aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Provincie Groningen.

ISO-certificaat

Met het certificaat ISO 9001:2015 maakt Coöperatie BQR-Zorg u.a. aantoonbaar dat zij:

 • het vermogen heeft om consequent te voorzien in diensten die voldoen aan de eisen van de cliënt en van toepassing zijn op wet- en regelgeving;
 • kansen faciliteert om de cliënttevredenheid te verhogen;
 • risico’s en kansen oppakt in verband met haar context en doelstellingen;
 • het vermogen heeft te voldoen aan gespecificeerde eisen om een kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen.

Resultaat

 • Met behulp van procesbenadering kan Coöperatie BQR-zorg u.a. haar processen en de desbetreffende interacties plannen.
 • Met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus bewerkstelligt Coöperatie BQR-zorg u.a. dat haar processen over afdoende middelen beschikken en op een toereikende wijze gemanaged worden, dat verbeterkansen vastgesteld worden en dat daar iets mee gedaan wordt.
 • Om consequent te kunnen voldoen en ingaan op de eisen van toekomstige behoeften en verwachtingen is Coöperatie BQR-zorg u.a. bezig verschillende vormen van verbetering in te voeren in aanvulling op correctie en continue verbetering zoals innovatie en reorganisatie.

Download hier het certificaat.

PREM Wijkverpleging

Kwaliteitsverbetering start met het luisteren naar onze cliënten. Een cliëntervaringsonderzoek, zoals Patiënt Reported Experience Measure (PREM) Wijkverpleging helpt ons daarbij. De PREM bestaat uit verschillende vragen over de informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak. Via het onderzoek vertellen cliënten ons wat er goed gaat en wat er beter kan, zodat wij gericht de kwaliteit van zorg en ondersteuning kunnen verbeteren.

De PREM kwaliteitsmeting dient jaarlijks te worden uitgevoerd door een onafhankelijk meetbureau. Coöperatie BQR-Zorg heeft gekozen voor het bureau Mediquest. Mediquest zorgt voor de verwerking van de vragenlijsten, doorlevering en terugkoppeling van de data in overeenstemming met de AVG en alle verwerkingen voldoen aan de strenge eisen van ISO27001 en NEN7510. De behaalde resultaten worden, indien de cliënten hiervoor toestemming hebben gegeven, door Mediquest doorgeleverd aan bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland.

Lees ons resultaat van de PREM kwaliteitsmeting. Een resultaat waar we trots op zijn!

Lees het interview van Mediquest met Ingeborg Querner over PREM Wijkverpleging en kwaliteit.