‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg heeft onze voortdurende aandacht. Coöperatie BQR-Zorg u.a. is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

ISO-certificaat

Met het certificaat ISO 9001:2015 maakt Coöperatie BQR-Zorg u.a. aantoonbaar dat zij:

  • het vermogen heeft om consequent te voorzien in diensten die voldoen aan de eisen van de cliënt en van toepassing zijn op wet- en regelgeving;
  • kansen faciliteert om de cliënttevredenheid te verhogen;
  • risico’s en kansen oppakt in verband met haar context en doelstellingen;
  • het vermogen heeft te voldoen aan gespecificeerde eisen om een kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen.

Resultaat

  • Met behulp van procesbenadering kan Coöperatie BQR-zorg u.a. haar processen en de desbetreffende interacties plannen.
  • Met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus bewerkstelligt Coöperatie BQR-zorg u.a. dat haar processen over afdoende middelen beschikken en op een toereikende wijze gemanaged worden, dat verbeterkansen vastgesteld worden en dat daar iets mee gedaan wordt.
  • Om consequent te kunnen voldoen en ingaan op de eisen van toekomstige behoeften en verwachtingen is Coöperatie BQR-zorg u.a. bezig verschillende vormen van verbetering in te voeren in aanvulling op correctie en continue verbetering zoals innovatie en reorganisatie.

Download hier het certificaat.