‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Medezeggenschap

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vastgelegd dat elke instelling een cliëntenraad moet hebben. Per 1 juli 2020 verandert de Wmcz. Cliënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Op deze manier kunnen cliënten meedenken over de organisatie van de zorgverlening.

Cliëntenraad

Cliënten of patiënten van een zorginstelling kunnen meepraten over het beleid van een zorginstelling. Dit kan via de cliëntenraad. Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Via de cliëntenraad hebben cliënten en hun naasten invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad kan als enige praten vanuit de ervaring van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Jaarlijks brengt de coöperatie verslag uit van de wijze waarop zij aan de Wmcz uitvoering heeft gegeven. Een afschrift hiervan is altijd bij ons op te vragen.

Wij stellen u graag de leden van onze cliëntenraad aan u voor:

Portretfoto van Hilke Groenhagen en Maureen Wilkens, cliëntenraad BQR-Zorg

Hilke Groenhagen en Maureen Wilkens

Wij zijn Hilke Groenhagen en Maureen Wilkens. Hilke is de moeder van Maureen. Maureen heeft sinds januari 1997 een dwarslaesie. Zij ontvangt zorg van Coöperatie BQR-Zorg (via Zvw) en een gedeelte zorg vanuit een PGB (Persoonsgebonden budget).
Maureen werd tot juli 2019 volledig vanuit PGB verzorgd. Sinds juli 2019 is hier verandering in gekomenen. Coöperatie BQR-Zorg heeft een gedeelte van de zorg (via Zvw) overgenomen. Coöperatie BQR-Zorg heeft voor Maureen een fijn team samengesteld waarmee een mooie samenwerking is ontstaan. Door deze aanpak is voor Maureen op geen enkel moment de continuïteit van zorg in gevaar gekomen, heeft zij dagelijks het genot van goede en verantwoorde zorg en kan zij zelfstandig thuis blijven wonen. Het geeft veel rust om te weten dat alles goed geregeld is!
De mooie samenwerking gaat verder in de vorm van deelname in de cliëntenraad. Het fijn om mee te kunnen denken zodat goede zorg toegankelijk is en blijft voor iedereen!

Portretfoto Conny Geerlings, cliëntenraad BQR-Zorg

Conny Geerlings

Even voorstellen: Mijn naam is Conny Geerlings en ik ben werkzaam als leerkracht in Stadskanaal. Samen met de leden van de cliëntenraad is het de bedoeling om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en te komen tot goede adviezen. Ik breng mijn eigen persoonlijke patiëntervaring van een familielid mee om de belangen van cliënten te behartigen. Belangrijk is dat iedereen de zorg krijgt waar men recht op heeft, dit is zeker geen vanzelfsprekendheid meer in de huidige tijd.
Om het bestuur van Coöperatie BQR-Zorg goed te kunnen adviseren willen graag uw wensen en ideeën horen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, wilt u meer weten over ons werk? Laat het ons weten.