‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Privacy

BQR-Zorg voldoet aan de regels die zijn vastgelegd Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Rechten van cliënten

De cliënten hebben het recht om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Ze hebben de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van cliënten, leden en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, die werken vanuit vertrouwen en bereid zijn rekenschap af te leggen naar hun relaties en hun omgeving.

Geheimhoudingsplicht

Binnen BQR-Zorg hebben alle medewerkers een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze alleen over de zorg mogen spreken met de mensen die bij de cliënt betrokken zijn (contactpersoon, huisarts, medisch specialist). Hier dient de cliënt vooraf toestemming voor te geven. Dit geldt ook voor het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Lees ook het Privacyreglement Coöperatie BQR-zorg u.a.