‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Informatie voor cliënten en naasten

Heeft u hulp nodig bij de ondersteuning van de dagelijkse dingen? BQR-Zorg levert verpleging en verzorging, waaronder 24-uurszorg en palliatieve terminale zorg. Gewoon, bij u thuis. Daar hoeft u niet te wennen, u hoeft zich niet aan te passen. Thuis kunt u zijn zoals u zelf bent.

Aandacht voor u

Onze zorgverleners houden zich bezig met waar hun passie ligt: zorg. De administratieve zaken worden door een kwaliteitsmanager bijgehouden. Zo hebben ze aandacht voor u.

Bekende gezichten

Per cliënt werken we met een klein vast team. Deze mensen werken vaker met elkaar samen en zijn goed op elkaar ingespeeld. U kunt met deze mensen een goede band opbouwen.

Oplettend

Onze zorgverleners zijn getraind om te letten op veranderingen. Als ze signaleren dat uw mogelijkheden of uw zorgbehoeftes veranderen, spelen ze daar snel op in. Zo kan de zorgverlening tijdig worden aangepast.

In vertrouwde handen

De kwaliteit en de continuïteit van de zorg is gewaarborgd. Zo voorkomen we ook dat de mantelzorger overbelast raakt.

Zorg op maat

U krijgt de zorg die u nodig heeft. Wij verzorgen de indicatie en stellen een zorgplan op. De vaststelling van de zorg gebeurt door een gekwalificeerde (wijk)verpleegkundige. Voor geïndiceerde wijkverpleging is geen eigen risico en/of eigen bijdrage verschuldigd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. In overleg is veel mogelijk.