‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan feedback. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren.

Cliëntenraad

Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad. Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De cliëntenraad van BQR-Zorg is nog in oprichting. Daarom zijn we op zoek naar mensen die in de cliëntenraad plaats willen nemen. Interesse? Stuur dan een mail naar info@bqr-zorg.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Via de cliëntenraad hebben cliënten en hun naasten invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad kan als enige praten vanuit de ervaring van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Jaarlijks brengt de coöperatie verslag uit van de wijze waarop zij aan de Wmcz uitvoering heeft gegeven. Een afschrift hiervan kunt u altijd bij ons opvragen.

De cliëntenraad moet goed kunnen functioneren en heeft dan ook een aantal rechten:

Recht op informatie
De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die zij voor haar taak nodig heeft.

Recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Recht van enquête
De cliëntenraad kan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.

Wilt u als cliënt van BQR-Zorg of als mogelijk toekomstig lid van de cliëntenraad advies over medezeggenschap en belangenbehartiging? Neem dan contact op met een van de steunpunten of koepelorganisaties voor cliëntenraden, bijvoorbeeld:

LOC

Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)

NCZ

Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KansPlus

Adviezen of aanbevelingen

Heeft u als cliënt, als naaste of als mantelzorger aanbevelingen of adviezen voor onze organisatie om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren? Dan horen we die graag. Wij communiceren graag ook interactief, hetgeen betekent in wisselwerking en elkaar beïnvloedend. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Waardering

Wilt u uw waardering geven over de zorg van BQR-Zorg? Dat kan!