‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Preventie

Preventie is het voorkomen van gezondheidsklachten door gezond te leven. Onze wijkverpleegkundigen zetten zich actief in voor een betere gezondheid in een regio of wijk.

Wijkgerichte preventie

Wijkgerichte preventie is een taak voor een team van zorgverleners met verschillende competenties en disciplines. De aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat zorg gericht op het individu, het gezin en de groep bijdraagt aan betere gezondheid voor de totale bevolking.

Wijkverpleegkundige

Onze wijkverpleegkundigen hebben een centrale positie in het team. Ze zet niet alleen de eigen teamleden in, maar kan ook andere disciplines of ondersteuningsvormen inzetten.

  • De wijkverpleegkundige kijkt breed naar de werk- en leefsituatie van de bewoners. Ze werkt multidisciplinair en multisectoraal, dat wil zegen dat ze ook samenwerkt met de ketenpartners.
  • De wijkverpleegkundige stimuleert de bewoners om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan een goede gezondheid.
  • De wijkverpleegkundige biedt samen met andere zorg- en ondersteuningspartners een geheel van preventieve, curatieve en rehabiliterende zorgverlening.
  • De wijkverpleegkundige is een gesprekspartner voor organisaties binnen het sociale domein en kan inzicht bieden in de gezondheids- en welzijnsvragen in de wijk.
  • De wijkverpleegkundige kan bijdragen aan preventieve maatregelen en de benodigde voorzieningen.