‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Zorg aanvragen

Wilt u zorg aanvragen bij BQR-Zorg, voor uzelf of voor iemand anders? Vult u dan het aanvraagformulier in. Onze zorgcoördinator neemt uw aanvraag in behandeling. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor wie en voor wie niet?

BQR Zorg levert zorg aan diverse cliënten. De zorg is gericht op cliënten ouder dan 18 jaar die thuis wonen.

Om toegankelijkheid en herkenbaarheid in de wijk te creëren werken we per cliënt met een klein vast zelfsturend team waarbij onze regie verpleegkundigen (HBO6) een centrale rol vervullen teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen. Onze zorgverleners zijn bekend met de regiocultuur in de wijk waardoor u makkelijk aansluiting vindt met deze zorgverleners. Voor de niet planbare intensieve zorg (palliatieve terminale zorg) zijn we werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Om herkenbaar te zijn in de wijk is ons werkgebied voor de planbare integrale zorg op dit moment voornamelijk gecentreerd in de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Stadskanaal.

Coöperatie BQR-Zorg u.a. heeft als gecontracteerde zorgaanbieder overeenkomsten met VGZ, Univé, IZA, UMC, Menzis en Anderzorg. Wij pogen op dit moment met Zilveren Kruis Achmea voor 2021 een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat we ernaar streven in ieder geval 2 Zilveren Kruis verzekerden per werkgebied (overzicht postcodegebieden) toe te willen voegen, waarbij uitbreiding naar de gemeente Emmen in de lijn der verwachting ligt.

Hieronder leest u welke cliënten we niet kunnen helpen en moeten doorverwijzen naar een andere vorm van zorg. Met deze criteria zorgen we ervoor dat we al onze cliënten kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg kunnen bieden.

We kunnen geen zorg leveren aan:

  • mensen met een instabiel psychiatrisch beeld en/of ernstige agressie;
  • mensen met aanhoudend probleemgedrag dat het leveren van kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg thuis in de weg staat;
  • mensen met een inbewaringstelling (IBS);
  • psychogeriatrische cliënten met ernstige bewegingsdrang waar het ‘ongestoord doorlopen’ een wens is en waarvoor BQR Zorg geen faciliteit heeft;
  • mensen die afhankelijk zijn van beademing;
  • mensen zonder geldig indicatiebesluit;
  • mensen die niet een geldig identiteitsdocument (ID) hebben met Burger Service Nummer (BSN).

Lees hierover meer in onze criteria voor inclusie en exclusie.