‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Privacy

U heeft recht op privacy. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wettelijk geregeld

Uw privacy is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dankzij deze wet heeft u er recht op om te weten welke gegevens wij van u verzamelen, hoe lang die gegevens worden bewaard en aan welke derden we deze gegevens verstrekken. U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen.

Geheimhoudingsplicht

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze alleen over de zorg mogen spreken met de mensen die bij u betrokken zijn, zoals uw contactpersoon, huisarts en medisch specialist. We mogen pas contact met hen opnemen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebben wij uw toestemming nodig.

Lees meer over dit onderwerp in ons Privacyreglement.