‘Thuis ben ik geen patiënt, maar mens’

over bqr

Coöperatie

In de Coöperatie BQR-Zorg u.a. werken zelfstandige zorgprofessionals (zzp’ers) samen om kwalitatief goede zorg te leveren. Voor de cliënt heeft dat als voordeel dat hij één of twee aanspreekpunten heeft en dat hij meer zekerheid heeft over de te leveren zorg.

Leden

De leden hebben stemrecht binnen de coöperatie. Ze kunnen in- en uittreden zonder dat daarmee het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt. De leden van de coöperatie werken ook voor andere opdrachtgevers.

Bestuur

Het bestuur bepaalt de doelen en de strategie van de coöperatie. Dit mondt uit in een beleidsplan en een begroting. Aan de hand van het jaarverslag en een bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot missie, visie, ambities en strategie van de coöperatie. Hierbij hoort ook de ontwikkeling en positionering van BQR-Zorg.