‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Lichamelijke verzorging

De gewone dagelijkse dingen, die in het verleden zo vanzelfsprekend waren. Even de handen wassen. De haren kammen. Als dit niet meer lukt, kan BQR-Zorg u persoonlijke verzorging leveren.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging bestaat uit ondersteuning bij bijvoorbeeld:

  • wassen, tandenpoetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen;
  • in en uit bed komen;
  • het gebruik van hulpmiddelen;
  • eten en drinken;
  • klaarzetten en toedienen van medicijnen.

Ook het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren, hoort hierbij.

(Wijk)verpleging

(Wijk)verpleging wordt uitgevoerd door een team van verpleegkundigen en verzorgenden, aansluitend op de vraag van de cliënt. Het team coördineert de zorg, bespreekt situaties en wisselt relevante gegevens uit. Dit helpt bij het verbeteren van de zorg. In het team wordt geleerd uit de praktijk en van gespecialiseerde collega’s.