‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Terminale zorg

Hoe goed de zorg ook is, er kan een moment komen dat u niet meer kunt herstellen van uw ziekte. Wij bieden terminale (palliatieve) zorg aan huis. Zo kunt u de kwaliteit van leven behouden, tot op het laatste moment.

Aansluitend op thuis

Onze palliatieve zorg sluit zo goed mogelijk aan bij uw thuissituatie. Daardoor blijft er zo veel mogelijk hetzelfde. Niet alleen voor u, ook voor uw mantelzorgers en uw naasten. We hebben niet alleen aandacht voor uw lichamelijke klachten, maar ook voor uw psychische, sociale of spirituele vragen. De zorg richt zich op het verlichten van uw klachten. De kwaliteit van het leven staat centraal.

Professionele verpleegkundigen

Deze intensieve zorg thuis wordt geleverd door professionele verpleegkundigen. Daarmee ontlasten ze ook de mantelzorger. Al onze professionals zijn zelfstandige zorgverleners. Ze hebben de vereiste kwalificaties en de nodige werkervaring. Wij werken met kleine teams, zodat u altijd vertrouwde gezichten om u heen heeft.

Maatwerk

Onze palliatieve zorg is maatwerk. Bij aanvang van de zorg en tijdens de zorg stemt onze wijkverpleegkundige met u en uw naasten af welke zorg u nodig heeft. Het kan zijn dat er zorg nodig is voor een aantal zorgmomenten per dag, of alleen voor ’s nachts. Of misschien wel dag en nacht (24 uur per dag). Wij onderzoeken altijd welke combinatie van professionele zorg, mantelzorg, vrijwilligerszorg en andere oplossingen het beste bij u past. De afspraken hierover leggen we vast in een zorgplan en een daarbij behorende indicatie van zorg. Zo kunnen we passende, kwalitatieve en veilige zorg leveren en weet u wat u kunt verwachten.

Kwaliteit

BQR-Zorg is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Provincie Groningen. Onze werkprocessen voldoen aan de kwaliteitseisen die het netwerk stelt. Kijk voor meer informatie op de website van Netwerk Palliatieve Zorg.