‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Terminale zorg

Hoe goed de zorg ook is, er kan een moment komen dat u niet meer kunt herstellen van uw ziekte. Wij bieden terminale (palliatieve) zorg aan huis. Zo kunt u de kwaliteit van leven behouden, tot op het laatste moment.

Aansluitend op thuis

Onze palliatieve zorg sluit zo goed mogelijk aan bij uw thuissituatie. Daardoor blijft er zo veel mogelijk hetzelfde. Niet alleen voor u, ook voor uw mantelzorgers en uw naasten. We hebben niet alleen aandacht voor uw lichamelijke klachten, maar ook voor uw psychische, sociale of spirituele vragen. De zorg richt zich op het verlichten van uw klachten. De kwaliteit van het leven staat centraal.

Professionele verpleegkundigen

Deze intensieve zorg thuis wordt geleverd door professionele verpleegkundigen. Daarmee ontlasten ze ook de mantelzorger. Al onze professionals zijn zelfstandige zorgverleners. Ze hebben de vereiste kwalificaties en de nodige werkervaring. Wij werken met kleine teams, zodat u altijd vertrouwde gezichten om u heen heeft.

Maatwerk

Onze palliatieve zorg is maatwerk. Bij aanvang van de zorg en tijdens de zorg stemt onze wijkverpleegkundige met u en uw naasten af welke zorg u nodig heeft. Het kan zijn dat er zorg nodig is voor een aantal zorgmomenten per dag, of alleen voor ’s nachts. Of misschien wel dag en nacht (24 uur per dag). Wij onderzoeken altijd welke combinatie van professionele zorg, mantelzorg, vrijwilligerszorg en andere oplossingen het beste bij u past. De afspraken hierover leggen we vast in een zorgplan en een daarbij behorende indicatie van zorg. Zo kunnen we passende, kwalitatieve en veilige zorg leveren en weet u wat u kunt verwachten.

Kwaliteit

Coöperatie BQR-Zorg volgt de handreiking Palliatieve Zorg Thuis van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland (VenVN).

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Palliatieve zorg heeft aandacht voor de 7 domeinen (zie afbeelding) waaronder aandacht voor lichamelijke symptomen, emotionele/psychische, sociale en spirituele zorgbehoeften evenals voor zingevingsvragen. Palliatieve zorg strekt zich ook uit tot de naasten van de cliënt.